Polityka prywatności witryny internetowej


Administratorem danych osobowych jest Open Mobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby lub za pośrednictwem adresu email: office@openmobi.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim Piotr Piekarski. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możecie się Państwo z nim skontaktować mailowo: iod@openmobi.pl lub pisemnie na adres siedziby.

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w różnym zakresie oraz na różnych podstawach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

W przypadku wypełniania formularza kontaktowego administrator wymaga podania przez Ciebie danych kontaktowych przynajmniej w postaci adresu email oraz imienia, aby móc nawiązać kontakt zgodnie ze wskazanym celem. Podanie danych jest dobrowolne - administrator otrzyma je od Ciebie podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego/kontaktowego lub podczas przekazania zapytania w innej formie. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, przekazanie formularza kontaktowego może nie dojść do skutku, a administrator może nie móc zrealizować założonego celu przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu realizacji wszystkich celów z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych lub na otrzymywanie newslettera, przetwarzanie danych będzie odbywało się do momentu wycofania zgody. W zakresie wyrażenia zgody na naszej stronie oraz stronach naszych Partnerów na analizę Twojej aktywności w internecie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 90 dni, po których dane zostaną usunięte lub anonimizowane. W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzali przez okres dwóch lat.

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III RODO Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania była zgoda, Administrator zapewnia, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych będzie można wycofać w dowolnym momencie w podobny sposób, w jaki została ona wyrażona. Po wycofaniu zgody dane nie będą przetwarzane, jednak wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania (jak np. podmiot świadczący usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, na której znajduje się witryna), lub które posiadają odpowiednią podstawę prawną. W przypadku, jeżeli podmiot podejmujący współpracę z Administratorem ma siedzibę w Niemczech, lub osoba nawiązująca kontakt będzie zainteresowana usługami w tym kraju, dane mogą zostać udostępnione spółce współpracującej z Administratorem przy obsłudze rynku niemieckiego:

adQuery GmbH
Lena-Christ-Straße
282031 Grünwald, Niemcy

Poza powyższymi przypadkami co do zasady podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom.

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń takiego przetwarzania. W tych przypadkach podstawą przetwarzania są zapisy standardowych klauzul umownych z podmiotami w krajach, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby skutki prawne, lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływały, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał dane w postaci plików cookies, w celu:

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Gromadzone dane, przetwarzane przez Administratora w postaci plików cookies, mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu (są to tzw. dane eksploatacyjne) oraz służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Przetwarzanie plików cookies nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit. f RODO, polegający przede wszystkim na tworzeniu statystyk odnośnie wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każda osoba ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (Państwa przeglądarki internetowej). Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia nałożone w przeglądarce internetowej na stosowanie plików cookies, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, lub mogą spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się Serwisu w przeglądarce.