Polityka prywatności witryny internetowej


Administratorem danych osobowych jest Open Mobi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować listownie na adres siedziby lub za pośrednictwem adresu email: office@openmobi.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – jest nim Piotr Piekarski. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, możecie się Państwo z nim skontaktować mailowo: iod@openmobi.pl lub pisemnie na adres siedziby.

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w różnym zakresie oraz na różnych podstawach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

 • art. 6 ust. 1, lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na naszej stronie, oraz stronach naszych Partnertów (Wydawców), przetwarzamy informacje związanej z Twoją aktywnością w internecie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tych przypadkach po wejściu na stronę internetową Partnera (Wydawcy) możemy Ci wyświetlać reklamę na podstawie Twoich aktualnych zainteresowań, określonych dzięki informacjom o odwiedzonych przez Ciebie stronach,

 • art. 6 ust. 1, lit. a RODO – w przypadku wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych lub zgody na otrzymywanie newslettera,

 • art. 6 ust. 1, lit. f RODO – w przypadku uzupełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie, gdzie celem jest udzielenie odpowiedzi lub nawiązanie zamówionego kontaktu. Kategorie przetwarzanych danych to dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane, które mogą być podane w treści wiadomości,

 • art. 6 ust. 1, lit. f RODO – w celu ewentualnego ustalenia praw, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku wypełniania formularza kontaktowego administrator wymaga podania przez Ciebie danych kontaktowych przynajmniej w postaci adresu email oraz imienia, aby móc nawiązać kontakt zgodnie ze wskazanym celem. Podanie danych jest dobrowolne - administrator otrzyma je od Ciebie podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego/kontaktowego lub podczas przekazania zapytania w innej formie. Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane, przekazanie formularza kontaktowego może nie dojść do skutku, a administrator może nie móc zrealizować założonego celu przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu realizacji wszystkich celów z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. W przypadku wyrażenia zgody na kontakt w celach marketingowych lub na otrzymywanie newslettera, przetwarzanie danych będzie odbywało się do momentu wycofania zgody. W zakresie wyrażenia zgody na naszej stronie oraz stronach naszych Partnerów na analizę Twojej aktywności w internecie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez 90 dni, po których dane zostaną usunięte lub anonimizowane. W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzali przez okres dwóch lat.

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III RODO Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku, jeżeli podstawą prawną przetwarzania była zgoda, Administrator zapewnia, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych będzie można wycofać w dowolnym momencie w podobny sposób, w jaki została ona wyrażona. Po wycofaniu zgody dane nie będą przetwarzane, jednak wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator może udostępnić dane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania (jak np. podmiot świadczący usługi hostingu i utrzymania strony internetowej, na której znajduje się witryna), lub które posiadają odpowiednią podstawę prawną. W przypadku, jeżeli podmiot podejmujący współpracę z Administratorem ma siedzibę w Niemczech, lub osoba nawiązująca kontakt będzie zainteresowana usługami w tym kraju, dane mogą zostać udostępnione spółce współpracującej z Administratorem przy obsłudze rynku niemieckiego:

adQuery GmbH
Lena-Christ-Straße
282031 Grünwald, Niemcy

Poza powyższymi przypadkami co do zasady podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom.

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń takiego przetwarzania. W tych przypadkach podstawą przetwarzania są zapisy standardowych klauzul umownych z podmiotami w krajach, dla których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałyby skutki prawne, lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływały, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał dane w postaci plików cookies, w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności jeżeli pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Gromadzone dane, przetwarzane przez Administratora w postaci plików cookies, mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu (są to tzw. dane eksploatacyjne) oraz służą do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Przetwarzanie plików cookies nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Podstawą prawną dla przetwarzania plików cookies jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit. f RODO, polegający przede wszystkim na tworzeniu statystyk odnośnie wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każda osoba ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (Państwa przeglądarki internetowej). Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia nałożone w przeglądarce internetowej na stosowanie plików cookies, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, lub mogą spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się Serwisu w przeglądarce.Informacja na temat przetwarzania danych


Poniżej opisujemy cele, kategorie danych oraz w jaki sposób są przez nas przetwarzane Twoje dane.

W naszej firmie zajmujemy się technologiami reklamowymi i świadczymy usługi reklamowe dla reklamodawców za pośrednictwem systemu aukcji natychmiastowych – licytacji w czasie rzeczywistym (RTB) powierzchni reklamowej na stronach Partnerów. W momencie wyrażenia zgody na stronie Partnera na takie działania, system licytacji może przesłać do nas zapytania ofertowe odnośnie wyświetlenia Tobie spersonalizowanej reklamy. W momencie otrzymania takiego zapytania, na podstawie ograniczonych informacji z Twojej przeglądarki internetowej dotyczącej wcześniejszej aktywności, możemy stworzyć profil i podjąć decyzję czy wykupić licytowaną powierzchnię reklamową na stronie Partnera oraz odpowiednio dobrać reklamę zgodną z Twoimi zainteresowaniami. W niektórych przypadkach możemy również zbierać informacje związane z pomiarem skuteczności wyświetlonej reklamy (np. czy została kliknięta), co umożliwi nam przeprowadzanie analiz odnośnie dostarczania reklam dla nas i naszych Zleceniodawców.

Kiedy odwiedzasz stronę internetową naszego Partnera i wyrazisz zgodę na przekazywanie danych, możemy zbierać pewne informacje na temat Twojej aktywności, które mogą być uważane za dane osobowe. Działamy pod domeną adquery.io i podstawą wyróżnienia określonego użytkownika od innych jest nadawany przez nas unikalny identyfikator „qid” przypisywany przeglądarce internetowej. Wraz z jego nadaniem możemy otrzymywać informację o odwiedzonych przez Ciebie podstronach w serwisie Partnera, adres IP wskazujący Twoją przybliżoną lokalizację, znaczniki czasu oraz inne informacje techniczne o przeglądarce lub sprzęcie, którego używasz. W rzeczywistości na podstawie tych danych nie jesteśmy w stanie określić bezpośrednio Twojej tożsamości, a jedynie Twoją przeglądarkę lub urządzenie.

Niezależnie od zebranych zgody, zbierane przez nas dane możemy też wykorzystać w celu wykrywania prób oszustw oraz podszywania się i wyłudzeń, związanych z wykorzystywaną technologią licytacji w czasie rzeczywistym (RTB), jak również w celu rejestrowania potencjalnych błędów i rozwijania naszej technologii oraz świadczonych usług. W tych przypadkach podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Informujemy, że wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych. Jednocześnie stale je monitorujemy aby zawsze zapewnić poufność ich przetwarzania oraz rozwijać własną świadomość na tematy związane z ochroną danych.

W procesie licytacji w czasie rzeczywistym (RTB) nie zbieramy, nie przetwarzamy i nie mamy dostępu do jakichkolwiek innych Twoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres email, numer telefonu, inne identyfikatory internetowe (np. od innych reklamodawców) oraz inne dane pozwalające w sposób bezpośredni na określenie Twojej tożsamości. Jednocześnie informujemy, że w naszej działalności nie kupujemy od innych podmiotów danych potencjalnie umożliwiających dodatkowe rozszerzanie informacji w tworzonych profilach użytkowników, jak również takich danych nie sprzedajemy.

Ze względu na uczestnictwo w programie IAB Europe Transparency Consent Framework (TCF) jako zarejestrowany sprzedawca (Vendor ID: 902), informujemy, że przestrzegamy polityk i zasad TCF. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://iabeurope.eu/iab-europe-transparency-consent-framework-policies/

Informujemy, że w związku ze świadczeniem opisanych powyżej usług została nawiązana współpraca pomiędzy następującymi podmiotami, które zostały Współadministratorami:

 • Open Mobi sp. z o.o. sp. k., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Polska

 • adQuery GmbH, Lena-Christ-Straße 2, 82031 Grünwald, Niemcy


Zgodnie z art. 26 RODO poniżej opisujemy istotne informacje odnośnie ustaleń dotyczących współadministratorów:

 • Współadministratorzy mają wspólnie uzgadniać, a następnie wdrażać odpowiednie polityki i procedury dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych. Wspólne ustalenia mają zagwarantować odpowiedni poziom ochrony danych.

 • Współadministratorzy współpracując ze sobą, będą rozpatrywali odnośnie realizacji określonych w RODO praw osób. W przypadku skierowania osobnego wniosku do każdego ze współadministratorów, odpowiedzi udzieli każdy z nich.

 • Współadministratorzy chcąc zapewnić bardziej efektywną możliwość realizacji praw osób, których dane dotyczą, ustalili, że punkty kontaktowe dla osób, których dane dotyczą, znajdować się będą u każdego ze Współadministratorów:

  • Open Mobi sp. z o.o. sp. k. – kontakt e-mail: iod@openmobi.pl oraz listownie na adres siedziby Współadministratora

  • adQuery GmbH – kontakt e-mail: iod@adquery.io oraz listownie na adres siedziby Współadministratora

 • Współadministratorzy ustalili, że obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO, będzie realizowany przez każdego ze Współadministratorów w momencie zbierania danych.

 • Współadministratorzy ustallili, że dane osobowe nie będą przekazywane poza UE/EOG.

 • Współadministratorzy ustalili, że Open Mobi sp. z o.o. sp. k. jest podmiotem dostarczającym technologię i system do obsługi licytacji w czasie rzeczywistym (RTB).

 • Współadministratorzy ustalili, że właściwym Organem Nadzorczym do zgłaszania naruszeń będzie organ nadzorujący danego Współadministratora, którego dotyczy zdarzenie.


Zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III RODO gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku jeżeli podstawą prawną przetwarzania była zgoda, zapewniamy, że wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych będzie można wycofać w dowolnym momencie w podobny sposób, w jaki została ona wyrażona. Po wycofaniu zgody dane nie będą przetwarzane, jednak wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

Chcąc uzupełnić informację odnośnie przetwarzania dotyczącego tworzonych przez nas profili użytkowników informujemy, że realizowany przez nas proces profilowania nie wywołuje żadnych skutków prawnych oraz w inny sposób nie wpływa istotnie na jakiekolwiek osoby. Nasze profilowanie opiera się głównie na Twojej aktywności związanej z przeglądaniem witryn internetowych oraz pomiarem skuteczności wyświetlonej reklamy, a na celu ma dobór właściwej reklamy, zgodnej z Twoimi zainteresowaniami.

Twoje dane osobowe przetwarzane w procesie licytacji w czasie rzeczywistym (RTB) będziemy przechowywali maksymalnie przez 90 dni. Po upływie tego okresu wszystkie dane są przez nas usuwane lub anonimizowane.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że różni reklamodawcy i wydawcy z którymi współpracujemy, oraz których witryny są przez Ciebie odwiedzane, mogą niezależnie od nas zbierać i przetwarzać Twoje dane do własnych celów. Informacje na ten temat powinny się znajdować w ich politykach prywatności.